ԹԵԺ ԳԻԾ

+374 43 555 772

Որակավորված թարգմանիչներ

Տեղեկատու » Որակավորված թարգմանիչներ

Նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչի որակավորման ստուգման հետ կապված հարցերը կարգավորվում են «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և ՀՀ կառավարության 2002 թվականիմարտի 2-ի «Նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչին որակավորման վկայական տալու կարգը հաստատելու մասին» N 193-Ն որոշմամբ:

ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ