ԹԵԺ ԳԻԾ

+374 43 555 772

Սոցիալական պատասխանատվություն

Տեղեկատու » Սոցիալական պատասխանատվություն

ՀՀ նոտարական պալատը իր Կանոնադրությանը համապատասխան իր առջև դրված նպատակների հետ նաև կատարում է բարեգործություն: ՀՀ նոտարական պալատի դրսևորած քաղաքականությունն միտում ունի նաև հնարավորության պարագայում ցուցաբերել իր նյութական, խորհրդատվական և բարոյական աջակցությունը կարիքավորներին:

 

Դրա վառ ապացույցն է հանդիսանում ՀՀ նոտարական պալատի կողմից ընթացիկ տարում թվով երկու կազմակերպությունների` Ազատամարտի Վետերանների Միությանը (29.05.2012թ.) և «ԷԽՈ» հասարակական կազմակերպությանը (19.07.2012թ.) իր դրամական և մարդասիրական աջակցության ցուցաբերումը:

E-NOTARY.AM
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՆՈՏԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
MOJ.AM
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
DATALEX.AM
ԴԱՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
ARLIS.AM
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
E-REGISTER.AM
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ