ԹԵԺ ԳԻԾ

+374 43 555 772

Տեղեկատու » Հայտարարություններ » ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՎ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՁԱԿԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԴԻՄՈՒՄԸ ՆՈՏԱՐԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՒՄԱՐԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՎ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՁԱԿԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԴԻՄՈՒՄԸ ՆՈՏԱՐԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

01/12/2023

Հիմք ընդունելով «Նոտարիատի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 2023 թվականի հունիսի 26-ի ՀՕ-229-Ն օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասը, ինչպես նաև «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 2023 թվականի հունիսի 26-ի ՀՕ-226-Ն օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասը, «Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» հունիսի 26-ի ՀՕ-227-Ն օրենքի 2-րդ հոդվածը, «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 2023 թվականի հունիսի 26-ի ՀՕ-228-Ն օրենքի 3-րդ հոդվածը, ««Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» հունիսի 26-ի ՀՕ-230-Ն օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասը, ««Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» հունիսի 26-ին ՀՕ-231-Ն օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասը, ««Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» հունիսի 26-ի ՀՕ-232-Ն օրենքի 2-րդ հոդվածը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ մասը`  

 

 

ՀՀ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է, ՈՐ

 

1) Արդարադատության նախարարի 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ի «Նոտարների միջև գումարի բռնագանձման պահանջով կարգադրություն արձակելու մասին դիմումների բաշխման և վերաբաշխման համակարգչային ծրագրի շահագործման կարգը սահմանելու մասին» N 557-Ն հրամանի հավելվածի 2-րդ կետով սահմանված` «Նոտարի կողմից գումարի բռնագանձման պահանջով կարգադրություն արձակելու գործերով էլեկտրոնային համակարգ» համակարգչային ծրագիրը գործարկվել է 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ից` www.e-notary.am ինտերնետային կայքի հասցեով:

2)  Վերոնշյալ այն օրենքները, որոնց ուժի մեջ մտնելը պայմանավորված է «Նոտարի կողմից գումարի բռնագանձման պահանջով կարգադրություն արձակելու գործերով էլեկտրոնային համակարգ» համակարգչային ծրագրի գործարկմամբ, ուժի մեջ են մտնելու սույն հայտարարության հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից` 2023 թվականի դեկտեմբերի 11-ից:

3) 2023 թվականի դեկտեմբերի 11-ից սկսած բանկերը, վարկային կազմակերպությունները,  ինչպես նաև էներգետիկայի (էլեկտրաէներգետիկայի, ջերմամատակարարման, գազամատակարարման), ջրային և հեռահաղորդակցության (էլեկտրոնային հաղորդակցության) ոլորտներում կարգավորվող գործունեություն իրականացնող անձինք սպառողների կամ հաճախորդների հետ կնքված պայմանագրերի հիման վրա գումարի բռնագանձման պահանջով կարգադրություն արձակելու վերաբերյալ դիմումները պետք է ներկայացնեն նոտարներին, եթե պահանջվող գումարը չի գերազանցում դիմումը ներկայացնելու օրվա դրությամբ նվազագույն աշխատավարձի երկուհազարապատիկը (ներառյալ՝ տուժանքի (տուգանքի, տույժի), տոկոսների և այլ վճարների գումարները):

 

 ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏ

 

ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ