ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

+374 43 555 772

ԳԲՊԿ դիմում

ԳԲՊԿ դիմում

Հարգելի դիմումատու,

Նշված բաժինը նախատեսված է մինչև 2 միլիոն ՀՀ դրամ գումարի չափով նոտարին բռնագանձման պահանջով կարգադրությունների դիմումներ ներկայացնելու համար։ Անհրաժեշտ է գրանցվել այն կազմակերպության տնօրենի տվյալներով, որը հանդիսանում է Պարտատեր։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Նոտարիատի մասին» օրենքի 82.4-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ԳԲՊԿ (գումարի բռնագանձման պահանջով կարգադրություն) արձակելու վերաբերյալ դիմում ներկայացնելու իրավունք ունեցող սուբյեկտներն են՝

  1. Բանկերը և վարկային կազմակերպությունները,
  2. էներգետիկայի (էլեկտրաէներգետիկայի, ջերմամատակարարման, գազամատակարարման), ջրային և հեռահաղորդակցության (էլեկտրոնային հաղորդակցության) ոլորտներում կարգավորվող գործունեություն իրականացնող անձինք:
ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ